Ametnikud

1.09.16

Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad ametnikud:

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Sotsiaalnõunik

Kersti Kõrge

7857 355

kersti@urvaste.ee

Sotsiaaltöötaja

Maimu Reiljan

7857 257

maimu@urvaste.ee

Avahooldaja

Piret Ojaveer

50 94 847

 

 

Kodanike vastuvõtt:
Esmaspäev kella 09.00 - 12.00 ja 12.30 - 15.00
Teisipäev kella 09.00 - 12.00 ja 12.30 - 15.00
Reede kella 09.00 - 12.00 ja 12.30 - 15.00

 


1) sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsete õiguste ja seaduslike huvide kaitsmise võimaluste kohta;

2) sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;

3) sotsiaalteenuste vajaduse hindamine, korraldamine ja osutamine;

4) Urvaste valla sotsiaalregistri pidamine (STAR);

5) eestkosteasutuse töö korraldamine, sealhulgas kohtumenetlusteks andmete kogumine ja esitamine ning kohtuistungitel osalemine; 

6) hoolduse korraldamine perekonnas ning järelvalve teostamine hooldaja kohustuste täitmise osas;

 

7 ) lapsevanemate esmane nõustamine laste kasvatamise ja hooldamise küsimustes, vanemate nõustamine lapsi puudutavate vaidluste lahendamisel;

8) vanemliku hoolitsuseta laste abistamine, lapsele hoolduspere või eestkostja leidmine, lapse suunamine asenduskodu teenusele;

9) erikoolidest ja asenduskodust ellu astunud noortele sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste korraldamine;

10) puuetega inimeste sotsiaalhoolekande korraldamine ;

11) kinnipidamiskohtadest vabanenute sotsiaalhoolekande korraldamine

Toimetaja: KRISTJAN VILU