Ametnikud

2.06.15
 

 

  Kristjan Vilu

abivallavanem    +372 5032 057 kristjan@urvaste.ee 

 

  Aarne Kaur

ehitusnõunik +372 5183 731 aarne@urvaste.ee

 

  Tõnu Ilves

maanõunik +372 5059 874 tonu.ilves@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ehitusnõunik Aarne Kaur

 

Vastuvõtt: iga nädala teisipäeval kell 08.00 - 12.00 

 

Tel:      +372 5183731

E-post: aarne@urvaste.ee 

 

Haridus: Kõrgem / ehitusinsener

____________________________________________________________________

 

Maanõuniku asendaja Tõnu Ilves

 

Vastuvõtt: iga nädala teisipäeval kell 08.00 - 12.00

 

Telefon:  785 7189;
                +372 5059874;

 

E-post:   tonu.ilves@gmail.com 

 

Tööülesanded:

 

- maamaksuga seonduvad küsimused

-maakorralduslikud toimingud (katastriüksuste jagamine)

-hoonete juurde maa ostueesõigusega erastamise toimingud

-maa-ameti ja RMK  taotluste menetlemine (maa riigi omandisse jätmiseks)

-hoonete juurde riigimaale hoonestusõiguse seadmise toimingud

-maade munitsipaalomandisse jätmise toimingud

-kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa ( „ riba") toimingud

-maavalitsusele laekunud maa ajutisse kasutuse taotluste KOV-i poolne menetlemine

-pooleliolevate omandireformi toimingute lõpetamine ( õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamine ja kompenseerimine)

-aadressandmete süsteemi (ADS) toimingud ADS-i menetlusrakenduse süsteemis 


Maanõuniku ametijuhend (PDF)
Haridus: Tartu Ülikool/ geoloogiainsener

 

 

Toimetaja: HEIGO PETSI