Ametnikud

9.11.16

Noorsootöötaja Anita Tretjak-Orav

Telefon:   53 053142
E-post:    anita@urvaste.ee

 

Tööülesanded:

1) Urvaste valla noorsootöö  tegevuse planeerimine ja dokumenteerimine.

2) Noorsooprojektide kirjutamine, administreerimine ja aruandlus.

3) Noorsoouuringute läbiviimine kohalikul tasandil.

4) Noorsootöö valdkonna arengukava koostamine.

5) Noorsootöö valdkonda puudutavate vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine.

6) Urvaste valla noortekeskuse tegevuse juhtimine ning  tingimuste loomine laste- ja noorte huvigruppide tegevuseks, meelelahutuseks, enesetäiendamiseks kooli-, töö- ja koduvälisel ajal lähtudes kehtivates õigusaktidest.
7) Noortekeskuse majandustegevuse juhtimine ja dokumentaalse asjaajamise eest vastutamine.
8) Noortekeskuse kodukorra, päevakava ja lahtioleku aegade kinnitamine.
9) Noorteürituste kalenderplaani/tööplaani koostamine.

10) Vallavalitsusele noortekeskuse eelarve taotluse koostamine.

Toimetaja: KRISTJAN VILU