13.03.17
2017. aasta eelarve
Toimetaja: KRISTJAN VILU

2016 aasta eelarve

9.11.16
2016 aasta Urvaste valla eelarve
Toimetaja: KRISTJAN VILU

2015 aasta majandusaasta aruanne

9.11.16
2015 aasta majandusaasta aruanne
Toimetaja: KRISTJAN VILU

Urvaste valla 2015. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

18.10.16

 

Urvaste Vallavolikogu 17. juuni 2015  määrusega nr 7 võeti vastu Urvaste valla 2015. aasta 1. lisaeelarve (lisatud dokumendid).

Toimetaja: KRISTJAN VILU

Urvaste valla 2014 konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

8.09.15

 

Urvaste Vallavolikogu 17. juuni 2015.a otsusega nr 16 kinnitati Urvaste valla 2014 konsolideeritud majandusaasta aruanne (lisatud).

Toimetaja: HEIGO PETSI

Urvaste valla 2015 a eelarve

4.03.15

 

  Urvaste Vallavolikogu 26. veebruar 2015.a istungil võeti vastu valla 2015 aasta eelarve:

 1. Urvaste Vallavolikogu 26. veebruar 2015.a määrus nr 3.

 2. Eelnõu seletuskiri.

 3. Eelarve menetlus volikogus

 

 

4. Eelarve arutelud volikogu komisjonides.

 

4.1. Majandus-, arengu- ja eelarvekomisjon:

 

 

 

Toimetaja: HEIGO PETSI

2015 eelarve muudatusettepanekud

14.01.15
Toimetaja: HEIGO PETSI

Urvaste valla 2014. aasta lisaeelarve

21.11.14

 

  Urvaste Vallavolikogu 19. november 2014  määrusega nr 10 võeti vastu 2014 aasta lisaeelarve.

  Volikogu otsus ja seletuskiri on lisatud allpool.

Toimetaja: HEIGO PETSI

URVASTE VALLA EELARVE STRATEEGIA 2015-2018

7.10.14

 

 Urvaste Vallavolikogu 30. septembri 2014 määrusega nr 7 kinnitati Urvaste valla  eelarvestrateegia 2015-2018.

Lisatud: 1) Urvaste Vallavolikogu 30.09.2014 määrus nr 7;

              2) Määruse lisa 1;

              3) Määruse seletuskiri.

Toimetaja: HEIGO PETSI

Urvaste Valla Veevärk OÜ 2013 majandusaasta aruanne

Urvaste valla 2014 a eelarve

12.09.14
 

20.03.2014 volikogu istungil võeti vastu Urvaste valla 2014 a eelarve:

 

 

Urvaste vallavolikogu 20.03.2014 määrus nr 2 (pdf-fail).

 

 

 

 

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Urvaste valla 2014 a eelarve menetlusteave

Urvaste valla 2014 a eelarve (projekt)

12.09.14
 

Urvaste Vallavalitsus on 20. jaanuaril 2014 edastanud oma otsusega Urvaste valla 2014 a eelarve volikokku 1. lugemisele. Volikogu istung toimub 24. jaanuaril 2014 kell 15.00.

 

Eelarve menetlemise juhtkomisjoniks on majandus-, arengu ja eelarvekomisjon.

 

Urvaste valla põhimääruse kohaselt toimub 2014 aasta eelarve menetlus volikogus 2. lugemisel. 

 

Eelarve, selle lisa ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda allpool lisatud linkidele klikkides (pdf- ja dokumendifailid).

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Urvaste valla 2013. aasta eelarve muutmine

12.09.14
 
21 novembril 2013 võttis Urvaste Vallavolikogu vastu määruse nr 11 "Urvaste valla 2013. aasta eelarve muutmine".
Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Urvaste valla eelarvestrateegia 2013–2016

12.09.14
Urvaste valla eelarvestrateegia 2013–2016 kinnitati volikogu 15.10.2012 määrusega nr 10.
Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Urvaste valla 2013. aasta eelarve

12.09.14

Urvaste valla 2013. aasta eelarve on vastu võetud volikogu 12.03.2013 määrusega nr 2.

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Urvaste valla 2012 majandustegevuse aastaaruanne

12.09.14

Urvaste Vallavolikogu 19. juuni 2013 otsusega nr 19 kinnitati Urvaste valla 2012 konsolideeritud majandusaasta aruanne.

 

Aruandega on võimalik tutvuda allpool lisatud lingile klikates:

Toimetaja: MADIS TÄNAVA