« Tagasi

Rahvaküsitluse tulemused

23-24.04.2017 rahvaküsitlusel osales 193 isikut. Kellest 15 isikut pooldas 7 valla baasil Võru valla moodustamist ning 178 isikut oli sellele vastu.