Stardib hajaasustuse 2017 voor

5.05.17

Urvaste vallavalitsus osaleb 2017 aasta hajaasustus programmis. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Urvaste vallas saavad antud programmis osaleda Urvaste valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni 2017. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse voru.maavalitsus.ee  ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/  

 

Lisainfo: Kristjan Vilu, abivallvanem, tel. 5032057 e-post: kristjan@urvaste.ee

 

Hindamiskomisjoni koosseis ja eelistaud valdkonnad

Toimetaja: KRISTJAN VILU