HANKED, KONKURSID 2015

8.06.16

HANKETEADE 06/2016

 

 

Hanke nimetus: Urvaste valla teederemont 2016

Alus: Urvaste Vallavalitsuse 03.06.2016 korraldus nr 2-1/58.

Ehitus

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Kristjan Vilu; kristjan@urvaste.ee; 5032057

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 14.06.2016 kell 13:00

Hankedokumentidele juurdepääs: 14.06.2016 kell 12.59

Lisainfo: Urvaste Vallavalitsus kuulutab välja hanke Urvaste valla teede remonditööd 2016. Pakkumiskutse dokumente väljastatakse tasuta kuni 14.06.2016. a kell 12.59 https://riigihanked.riik.ee . Pakkumised esitada elektrooniliselt hiljemalt 14.06.2016. a kell 13.00.

_________________________________________________________________________

 

HANKETEADE 4/2016

 

Hanke nimetus: Urvaste vallamaja ja noortekeskuse sokli soojustamine

Alus: Urvaste Vallavalitsuse 27.04.2016 korraldus nr 2-1/45.

Ehitus

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Kristjan Vilu; kristjan@urvaste.ee; 5032057

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 11.05.2016 kell 13:00

Hankedokumentidele juurdepääs: 11.05.2016 kell 12.59

Lisainfo: Urvaste Vallavalitsus kuulutab välja hanke Urvaste vallamaja ja noortekeskuse sokli soojustamine Pakkumiskutse dokumente väljastatakse tasuta kuni 11.05.2016. a kella 12.59 https://riigihanked.riik.ee . Pakkumised esitada elektrooniliselt hiljemalt 11.05.2016. a kell 13.00.

___________________________________________________________________________

Toimetaja: KRISTJAN VILU