Paradiis kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

4.06.15

 

 NB! Paradiisi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu aegasid on muudetud!

 

Vastavalt Urvaste Vallavalitsuse 27. mai 2015 korraldusega nr 103 on kehtestatud uued tähtajad:

 

1) Urvaste vallamajas detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14. maist 2015. a kuni 19. juunini 2015. a 

 

2) detailplaneeringu avalik arutelu Urvaste valla administratiivhoones 02. juulil 2015. a. algusega kell 10.00. 

 

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning kalda ehituskeeluvööndi vähenadamine.

 

 

Toimetaja: HEIGO PETSI