Lumetõrje

19.11.14

Sisse on viidud ka pisike muudatus. Varasema nelja piirkonna asemel on Urvaste valla territoorium jagatud viieks piirkonnaks eesmärgiga, et teenus jõuaks tarbijani kiiremini. Värskemat informatsiooni lume sahkamise koht ja uued lumetõrje kaardid leiab leiab Urvaste valla koduleheküljelt http://urvaste.kovtp.ee/lumetorje.

Urvaste Vallavalitsusel on ka mõningad soovitused ja palved kõigile vallakodanikele ja koduomanikele:

1) Rahvastikuregistri andmetel väljaspool Urvaste valda alalist elukohta omavatele isikutele kuuluvatel erateedel lumetõrjet ei teostata.

2) Kui erateel on sissesõitu keelav liiklusmärk, valla korraldatud lumetõrjet ei toimu

3) Lumetõrjetööde teostaja ei ole kohustatud erateed lahti lükkama kui teedele ulatuv puuvõra võib lõhkuda traktorit.

4) Riigimaanteedelt ja valla kohalikelt teedelt koduni viivate sissesõiduteede algus ja tee kulgemine on soovitav tähistada tugevate keppidega.

5) Kodude sissesõitude lumetõrjetööd teostatakse väravani või õue alguseni.  

6) Säilitamist vajavad objektid oleks maaomanikel kasulik enne lume tulekut tähistada, et minimeerida nende kahjustamise võimalust.

7) Märgistamata madalate puude/põõsaste rikkumisel lumetõrje käigus kannab kulud eratee omanik.

8) Kui lumetõrjetööde teostaja  kahjustab tööde käigus oma tehnikat erateel märgistamata objektide (kivid, kännud jms) tõttu, on Urvaste Vallavalitsusel õigus esitada kahjunõue eratee omanikule.

Lumetõrjetöödega valla teedel alustatakse üldjuhul peale lumesaju või tuisu lõppu. Teel võib olla rööbaste vahel 10 cm kohevat või 5 cm märga lund, mille puhul lumelükkamist ei teostata.

Palve kõigile Urvaste valla elanikele: Kui väljas on kõva tuisumöll, kui kodutee on muutunud läbimatuks ja traktorit pole kuskil näha, siis varuge kannatlikku meelt ja telefonis oma muret kurtes lumelükkajale või vallaametnikule katsuge jääda rahulikuks ja viisakaks. Piirkondade nägemiseks kliki allolevatel linkidel.

Lumetõrje üldkaart (Urvaste vald)

Piirkond nr 1 (Kirikuküla, Urvaste, Koigu, Ruhingu)  - OÜ "Edasi" Teenused (Gunnar Sarapuu - 5298 650)

Piirkond nr 2  (Vaabina, Lümatu, Ruhingu) - OÜ A-Veolainen (Arvet Mõts - 5691 3228)

Piirkond nr 3 (Uue-Antsla, Uhtjärve, Kõlbi, Pihleni) - Mägiste Põllumees OÜ (Vallo Kurss - 56567757)

Piirkond nr 4 (Kuldre, Kõlbi, Toku, Kassi, Pihleni) - OÜ Kuldre Piim (Arvo Jõõras - 51435 389)

Piirkond nr 5 (Visela, Kassi, Koigu) - Rande talu (Kalev Veskus - 56491 610)

Toimetaja: AVO KIRSBAUM