Sotsiaalkorterid

9.11.16

Sotsiaaleluase - eluaseme võimaldamine isikule või perekonnale, kellel ei ole võimalik iseseisvalt endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust tagada.

Sotsiaalsed eluruumid asuvad Kuldres ja Uue-Antslas. Hetkel on kaks vaba korterit Kuldre asulas ja kaks Uue-Antslas. Vajaduse tekkimisel kirjutada avaldus Urvaste Vallavalitsusele.

Rohkem informatsiooni sotsiaalnõuniku Kersti Kõrge või abivallavanema Kristjan Vilu käest

Toimetaja: KRISTJAN VILU