Sotsiaalteenused

27.08.15
1. Sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks;

 

2. Proteeside, ortopeediliste ja teiste abivahendite taotlemise abistamine;

 

3. Koduteenused – kodustes tingimustes- ja väljaspool kodu osutatavad teenused, aitamaks isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla;

 

4. Hooldamine perekonnas - isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka hooldatav ei kuulu;

 

5. Parkimiskaardi väljastamine- liikumis- ja nägemispuudega isikutele arsti teatise alusel

 

6. Võrumaa Rajaleidja keskus

Asukoht ja üldkontaktid: Kooli 6, 65606 Võru (Kagukeskuse 3. korrus)

                                               telefon: 5886 0716

                                               e-post: vorumaa@rajaleidja.ee

                                               skype: vorumaarajaleidja

lahtiolekuajad: E–R kell 8.30–17.00
Eelneval kokkuleppel on nõustamine võimalik ka muudel aegadel.

Töötajate kontaktid:

Mereli Mändmets, keskuse juht: mereli.mandmets@rajaleidja.ee, 56977281

Mirjam Kolpakov, infotöötaja: mirjam.kolpakov@rajaleidja.ee, 58853600

Heli Hillep, karjäärinõustaja: heli.hillep@rajaleidja.ee, 58853603

Anneliis Prants, karjääriinfo spetsialist: anneliis.prants@rajaleidja.ee, 53480883

Tea Ausin, psühholoog: tea.ausin@rajaleidja.ee, 58853602

Merike Mägise, eripedagoog: merike.magise@rajaleidja.ee, 56569344

Iiris Tagen, sotsiaalpedagoog: iiris.tagen@rajaleidja.ee, 58853601

Sirli Pikk, logopeed: sirli.pikk@rajaleidja.ee, 58853604

Tiiu Soodla, logopeed: tiiu.soodla@rajaleidja.ee

Juhul kui teil ei õnnestu mõnda spetsialisti kätte saada, siis palume teil helistada keskuse üldnumbrile 58860716.

 

7. Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused:  abistamine  ID –kaardi taotlemisel ja kätte saamisel, isikliku abivahendi taotlemisel,  puude raskusastme ja lisakulude ekspertiisi taotluste täitmine.

 

8. Võlanõustamine –makseraskustesse sattunud isiku nõustamine ja juhendamine tema toimetulekuvõime tugevdamise eesmärgil. Võlanõustamisteenust pakub Nöörimaa Tugikodu . Teenusele registreerumiseks helistada Nöörimaa Tugikodu juhtumikorraldaja Helli Kaldale 7864796 või 53007637 teenuse osutamise aja määramiseks.  

 

 

 

Toimetaja: HEIGO PETSI