Sotsiaaltoetused

28.03.17
 

UUS! Teave vajaduspõhise peretoetuse kohta (kliki).

 

 

1.  Sünnitoetus

Sünnitoetuse suurus:  I osa    200 €

                                         II osa    300 €
 

2.   Matusetoetus

Matusetoetuse suurus on 150 €

 

3.   Eakate inimeste sünnipäevatoetus

Eakate inimeste sünnipäevatotus on 10 €

 

4.  I klassi astuja toetus

I klassi astuja toetuse suurus on 200 €

 

5. Koolilõputoetus

Koolilõputoetuse suurus on kõigile põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajale lõputunnistuse esitamisel 20 €

 

6. Jõulutoetus ja jõulupakid

1)      eelkooliealised lapsed – kommipakk;

2)      kõik Urvaste valda registreeritud ning Kuldre Koolis õppivad lapsed – kommipakk;

3)     kolme- ja enamlapselised – 12 €.

 

7.  Õnnetusjuhtum

Kuni 319 €

 

 

Sissetulekust sõltuvad toetused

 

8. Küttepuude toetus

Küttepuude toetuse aluseks on  kuni 6 m3ulatuses küttepuid või selle ulatuses rahaline hüvitis, arvestades keskmist piirkondlikku turuhinda.

 

9. Tervisega seotud kulude toetus
Kuni 63 € aastas

 

10. Erivajadusega isiku sõidutoetus
Kuni 63 € aastas

 

11. Koolitarvete, riiete ja jalanõude toetus

Kuni 51 € lapse kohta aastas

 

12. Vältimatu toetus

1)      toit – kuni 19 € inimese kohta

2)      õppe- ja kasvatustööks vajalik – kuni 19 € inimese kohta

3)      ägeda haigusega seotud kulu – kuni 63 € inimese kohta

 

Muud toetused:

 

Hooldaja toetus - kuni 25,56 eurot.

Puudega lapse hooldaja toetus - kuni 63,91 eurot.

 

 

Toimetaja: KRISTJAN VILU