Vallavalitsuse struktuur

7.05.15
 

Struktuuriüksuse juhid

 

 

 

Vallavanem

 

 

 

Volikogu esimees

 

 

 

Teenistujad

Koormus

Teenistuskoht

Tähtaeg

Abivallavanem

1

J

tähtajatu

Vallasekretär

1

J

tähtajatu

Pearaamatupidaja

1

J

tähtajatu

Maanõunik

1

A

tähtajatu

Ehitusnõunik

1

A

tähtajatu

Sotsiaalnõunik

1

A

tähtajatu

Sotsiaaltöötaja

0,5

A

tähtajatu

Töötajad:

 

     

Avahooldaja

1

T

tähtajatu

Koristaja

1

T

tähtajatu

Majandustöötaja

1

T

tähtajatu

 

Alus: Urvaste Vallavolikogu 12.märts 2013.a määruse nr 3 "Urvaste Vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu kinnitamine" 

 

Toimetaja: HEIGO PETSI