Teenuste hindade kehtestamine

24.09.14
 

16. jaanuari 2014 Urvaste Vallavalitsuse korraldusega nr 5 kehtestati valla poolt pakutavate teenuste hinnakiri:

 

 

1.      Urvaste Vallavalitsuse poolt osutatavate teenuste hinnad:

 

1.1.   Väljatrükk printerist  ja paljundusteenus

                  formaat A4 mustvalge (alates 6. leheküljest)                           0,20 eurot;

          formaat A4 mitmevärviline (alates 1. leheküljest)                     0,30 eurot;

          formaat A3 (alates 1. leheküljest)                                             0,30 eurot;

  diaprojektori   rent                                                                    10,00 eurot ööpäevas.

 

2.      Pesupesemisteenuse hind Urvaste Vallavalitsuse hallatavates asutustes:

2.1.   Pesu pesemine (üks masinpesu)                                      1,00 euro.

 

3.      Teenuste hinnad Kuldre Koolis:

3.1.   Kooli võimla kasutamine treeninguteks                             6,50 eurot tund;

3.2.   Kooli võimla kasutamine spordivõistluste läbiviimiseks  13,00 eurot tund;

3.3.   Kooli aula kasutamine                                                      kuni 6 tundi 32,00 eurot;

3.4.   Kooli söökla kasutamine                                                  kuni 6 tundi 20,00 eurot;

3.5.   Kooli lastepäevarühma saali kasutamine                         kuni 6 tundi 16,00 eurot.

 

Punktis 3.1. ja 3.2. nimetatud kasutamise tasust on vabastatud Spordiklubi „Urvaste" ja Kuldre Kooli õpilaste huviringid.

 

4.      Kuldre Kooli söökla toidu hind töötajatele:

4.1.   Töötajatele/ametnikele ühe koolilõuna maksumus on       1,50 eurot.

 

5.      Sõiduteenuste hinnad teenuste osutamisel valla transpordiga:

5.1.   Urvaste valda registreeritud elanikele                                0,20 eurot kilomeeter;

5.2.   Teistesse valdadesse registreeritud elanikele                    0,40 eurot kilomeeter.

 

Vallavalitsus tunnistas kehtetuks Urvaste Vallavalitsuse 31.detsember 2010.akorraldus nr 2-1/213„Teenuste hindade kehtestamine".

 
Toimetaja: HEIGO PETSI