Urvaste Vallavolikogu istungid

19.10.16

Urvaste Vallavolikogu istung toimub 24.10.2016 kell 16.00 Urvaste Vallamajas päevakorraga:

 

1.  Urvaste valla arengukava 2012 - 2022 uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja Kristjan Vilu

2. Urvaste valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine"

Ettekandja: Liina Tell

3. Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine

Ettekandja: Margus Klaar

4. Sotsiaalkomisjoni liikmete muutmine

Ettekandja: Margus Klaar

5. Haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete muutmine

Ettekandja: Anita Tretjak-Orav

6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Ettekandja Kristjan Vilu

7. Info :

-Volikogu arutelu „ Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse" e "Kahe tooli seaduse" üle.

Ettekandja: Margus Klaar

 

Toimetaja: KRISTJAN VILU