Üldplaneering

24.09.14

Urvaste vallavolikogu poolt on kinnitatud üldplaneeringu I etapp:

 

Urvaste valla üldplaneering.pdf

 

 

Urvaste vallavolikogu 24 aprill 2014 a otsusega nr 12 võeti vastu Urvaste valla üldplaneeringu ülevaatamise otsus.

Urvaste valla üldplaneeringu ülevaatamine

Toimetaja: HEIGO PETSI