« Tagasi

Lisainformatsioon 23-25.09. rahvameelsuse küsitluse kohta

1. Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 16. aastaseks saanud Urvaste valla elanikul ( Rahvastikuregistri andmetel elukoht registreeritud Urvaste valda).

2. Küsitlus toimub küsitluspunktis- Kuldre vallamajas.

3. Kui isikul on terviseprobleeme või muid takistusi, võib esitada taotluse küsitluslehe kodus ( Urvaste valla territooriumil) täitmise kohta. Sel juhul tuleks taotlus vallasekretärile või komisjoni esimehele( Margus Klaar) esitada hiljemalt pühapäeval 25.09.16 kella 15 00-ks. Taotlust võib esitada suuliselt, kirjalikult või meili teel.

4. Küsitlusel osalemiseks võtta kaasa isikut tõendav dokument.

6. Küsitluse vaatlemiseks esitada vallasekretärile või komisjoni esimehele vastavasisuline taotlus hiljemalt 23.09.16 kell 12.00ks.