« Tagasi

Rahvaküsitlus ühinemislepingu ja valla nime asjus

Antsla valla ja Urvaste valla läbirääkimiste tulemusena valminud valdade ühinemislepingu projekt koos lisadega on olnud vallarahvale tutvumiseks 25. oktoobrist kuni 15. novembrini. Elanikel on olnud võimalus esitada ühinemislepingule ettepanekuid ja vastuväiteid. Urvaste Vallavolikogu on otsustanud, et Urvaste vallas tuleb korraldada Antsla vallaga ühinemise küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamiseks rahvaküsitlus ja küsida vallarahvalt nõu moodustatava omavalitsusüksuse nime kohta.  Seekord on võimalik arvamust avaldada ka elektrooniliselt!

 

Elektrooniline küsitlus Urvaste vallas elanike arvamuse väljaselgitamiseks toimub 5. detsembril algusega kell 10.00 kuni 7. detsembrini kella 10.00-ni, veebikeskkonnas www.urvaste.ee.

 

Kuldre vallamajas toimub küsitlus  09. ja 11. detsembril alljärgnevalt:

09.detsembril 2016.a. kell 10.00- 18.00

11.detsembril 2016.a. kell 09. 00- 17.00.

 

Liikumisraskustega vallaelanikud saavad küsitluskasti koju tellida 09.detsembriks. Selleks palume helistada vallavalitsusse hiljemalt 8. detsembril telefonil  7857304.