« Tagasi

Urvaste ja Antsla valdade ühinemise lepingu avalikustamine

Urvaste vallavalitsus korraldab Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku ajavahemikul 25. oktoober kuni 15. november 2016. a Urvaste vallamajas, Kuldre, Urvaste ja Vaabina raamatukogudes nende tööajal ning Urvaste valla kodulehel www.urvaste.ee.

Kui vallaelanikel on ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingule ja selle lisadele, siis  esitada need kirjalikult hiljemalt 16. novembriks 2016. a  Urvaste Vallavolikogule aadressil Urvaste Vallamaja, Kuldre küla, Urvaste vald, 66517, Võrumaa või e-posti aadressil sekretar@urvaste.ee

Urvaste Vallavalitus

 

Ühinemisleping

Seletuskiri

Kaart