« Tagasi

Urvaste Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kuldre Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Kandideerijatelt eeldame juhtimisalastele ja pedagoogilistele teadmistele, oskustele ja kogemustele lisaks:

 

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
 • teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • empaatiavõimet, väga head suhtlemisoskust ning oskust meeskonnaliikmeid kaasata ja meeskonda ühise eesmärgi saavutamiseks ühendada;
 • avaliku esinemise oskust;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskust heal suhtlustasemel
 • vastutustunnet, usaldusväärsust ja korrektsust;
 • analüüsi- ja planeerimisvõimet.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • essee kooli arenguvõimaluste ja/või visioon kooli tegevuse kohta.

 

Avaldus koos dokumentidega palume esitada hiljemalt 10. augustil 2016 Urvaste Vallavalitsusele aadressil Kuldre küla, Võrumaa 66517  või e-posti aadressil vald@urvaste.ee.

Lisainfo telefonil 5059906.