Urvaste Vallavalitsus kuulutab välja konkursid Kuldre Raamatukogu juhataja ametikoha täitmiseks ning noorsootöötaja ametikoha täitmiseks (tähtajaline töökoht töötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks)

27.04.17

 

Urvaste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  Kuldre Raamatukogu juhataja ametikoha täitmiseks 

Tööülesanded:

*  raamatukogu töö korraldamine ja juhatamine ning piirkonna teiste raamatukogude, kultuuri-, haridus- ja muude asutuste ning organisatsioonidega koostöö tegemine

* koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks teavikud ning avalikud andmebaasid

* raamatukogu igapäevane ja hooajaline koristamine

Nõuded kandidaadile:

·         raamatukogunduslik haridus või ametialane enesetäiendamine sellel alal

·         eesti keele oskus kõnes ja kirjas

  • raamatukogutöö alaste õigusaktide tundmine
  • algatus- ja otsustusvõime
  • hea suhtlemisoskus
  • arvuti, sidevahendite ja paljundusmasina kasutamise oskus

Kasuks tuleb:

  • erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus

Tööle asumise aeg: 01. august 2017

 

Motivatsioonikiri, haridust tõendavad dokumendid  ja  CV saata  Urvaste Vallavalitsus, Kuldre, Võrumaa 66517  või e-posti aadressil vald@urvaste.ee hiljemalt  22.maiks 2017

Lisainformatsioon telefonil  5059906

 

 

 

Urvaste vallavalitsus kuulutab välja konkursi noorsootöötaja ametikoha täitmiseks (tähtajaline töökoht  töötaja  lapsehoolduspuhkusel viibimise ajaks)

  

Töö kirjeldus:  

·         Noortekeskuse igapäevase töö korraldamine

·         Noorte suunamine ja  juhendamine  ning arengu toetamine

·         Noorsootöö  valdkonna edendamine

·         Noorsootöö projektide kirjutamine

·         Koostöö valla allasutustega ning maakonna noortekeskustega

·         Noortekeskuse sotsiaalvõrgustiku haldamine

 

Kandidaatidelt eeldame: 

·         soovi töötada noortega igapäevaselt

·         avatud suhtlust ja positiivset ellusuhtumist

·         pingetaluvust ja kohusetundlikkust

·         head eesti keele ja arvuti kasutamise oskust

·         head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust

·         algatusvõimet, loovust, iseseisva töö oskust

·         koostöövalmidust,  meeskonnatöö oskust

·         vähemalt keskharidust 

·         valmisolekut paindlikuks tööajaks

·         vähemalt B-kat juhilubade olemasolu

 

Kasuks tuleb:  

·         kogemused noortega töötamisel ja noorteprojektide läbiviimisel

·         varasem võrgustikutöö kogemus

·         kõrgharidus või selle omandamine

 

Omalt poolt pakume: 

·         mitmekülgset  tööd

·         erialast koolitust ning enesetäiendusvõimalusi

 

Tööle asumise aeg:  juuli 2017.

 

Motivatsioonikiri, haridust tõendavad dokumendid  ja  CV saata  Urvaste Vallavalitsusse, Kuldre, Võrumaa 66517  või e-posti aadressil vald@urvaste.ee hiljemalt  22. maiks 2017.a.

Lisainformatsioon telefonil 5059906.

 

Toimetaja: KRISTJAN VILU