Urvaste valla veevärk

30.06.15
 

Urvaste Vallavolikogu 21. detsembri 2012 nr 24 otsusega  määrati Urvaste vallas vee-ettevõtjaks OÜ Urvaste Valla Veevärk.

 

Veevärgiga liitumist, hinda ja arengukava reguleerivad alljärgnevad õigusaktid:

 

1) Urvaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava;

 

2) Urvaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri;

 

3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hinna reguleerimise kord;

 

4) Vee- ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine;

 

5) Vee- ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine 2014;

Kontaktisikuks Kristjan Vilu, tel 5032057, e-post kristjan@urvaste.ee
Arveldamine Maimu Reiljan.

 

Toimetaja: HEIGO PETSI